Láhev nápoje

napoj

Při každém sportu je potřeba vynaložit fyzické úsilí, a to je obvykle potřeba doplnit alespoň nějakou tekutinou. Proto Vám ke hře dáváme láhev vybraného nápoje. Pokud nebude stačit jedna láhev, je možné si dokoupit další na místě.

Minerální voda

Minerální voda, zkráceně minerálka, je běžné označení pro vodu se zvýšeným obsahem minerálních látek. Označení se používá například pro přírodní vody s vyšším či alespoň výjimečným obsahem rozpuštěných látek, vody proplyněné, vody s vyšší teplotou či s vyšší radioaktivitou než je u běžných vod v jejich okolí běžné apod. Výjimečnost minerálních vod je kromě jejich fyzikálních či chemických vlastností dána též jejich fyziologickými účinky na živé organismy.

Prakticky každá voda v přírodě obsahuje rozpuštěné látky, ani srážková voda není chemicky zcela čistá. Jako minerální vody lze tedy v nejširším slova smyslu označit všechny přírodní vody, v hydrogeologické praxi jsou tak však označovány přírodní podzemní vody, které mají některé zvláštní fyzikální, chemické či fyzikálně-chemické vlastnosti, které je předurčují pro využití léčebné či dietetické. Ostatní vody, obsahující ve větší míře rozpuštěné látky (např. některé vody důlní apod.) jsou označovány jako mineralizované a to i tehdy, jsou li člověkem využívány, např. k průmyslové produkci.

Minerální voda může mít léčivé účinky, ale dlouhodobé pití pouze minerálních vod se nedoporučuje, jelikož pro svůj velký obsah minerálních složek mohou zanášet cévy a zvyšovat krevní tlak.

Limonáda

Limonáda je nápoj vyrobený z ovocné šťávy nasycený oxidem uhličitým.

Citronová limonáda byla poprvé připravena 20. srpna 1630 v Paříži. Limonáda má maximální obsah alkoholu 0,4 obj. % a vyrábí se z vody či sodovky a ovocných šťáv nebo umělých příchutí a barviv.